Leesrooster dag 21 - 12 maart

Vandaag lezen we Jesaja 61: 1 en 2

Dit bericht is geplaatst op 12-03-2021

12 maart

Jesaja 61: 1 en 2

1 De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, 2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten.

Toelichting:

Tijdens het eerste optreden van Jezus leest Hij deze woorden uit de oude profetie.
‘De Geest van God, de HEER, rust op Mij…’
En daarom kon Hij doen wat Hij moest doen. Deze profetie gaat over Jezus Zelf.
Maar gaat niet alleen over Hem maar ook over ons.
Want, dezelfde Geest, de Heilige Geest, die op Jezus rustte, rust ook op jou. Het is één en dezelfde Geest.
Vandaag mag jij je werk doen, mag je kinderen opvoeden, mag je uitrusten, mensen ontvangen in de kracht van díe Geest.