Tips - bezoek de gevangenen

Gevangen zitten… dat kan heel letterlijk zijn. Gedetineerden die in een penitentiaire inrichting (gevangenis) zitten. Opgesloten in een zwaar beveiligd gebouw. Voor gedetineerden (en hun familie) is er vaak weinig perspectief. Hoopvolle toekomst? Nou, dat is niet zo vanzelfsprekend. Toch zijn er verhalen van hoop… gedetineerden die wél herstel in hun leven hebben ervaren. En bijna altijd omdat er mensen in hun omgeving waren die naast hen zijn gaan staan. Support voor gedetineerden (en hun familie) is zó enorm belangrijk en kansrijk.

Dit bericht is geplaatst op 12-03-2021

Lees als inspiratie dit verhaal maar eens https://www.gevangenenzorg.nl/actueel/ik-heb-het-gered-omdat-er-mensen-naast-mij-zijn-gaan-staan/208. Prachtig voorbeeld van herstel.

Tip 1 -  Jij kunt concreet helpen om gedetineerden nieuw perspectief te geven. Via de organisatie Gevangenenzorg Nederland – Geloof in Herstel zijn er prachtige mogelijkheden om als vrijwilliger betrokken te raken bij (ex)gedetineerden. Voor meer informatie kijk op www.gevangenenzorg.nl.

Maar je kunt ook gevangen zitten op andere manieren… gevangen in een verslaving of gevangen in financiële problemen. Vaak is deze verslaving niet goed zichtbaar en het gaat bijna altijd gepaard met schaamte. We geloven in de kracht van herstel, juist ook voor deze ‘gevangenen’. En er zijn mogelijkheden dat jij daar bij helpt.

Tip 2 – Voor mensen die gevangen zitten in een verslaving is stichting De Hoop een plek waar herstel kan plaatsvinden: “De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Betrokken, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief.” Naast de professionele hulp zijn er diverse mogelijkheden om als vrijwilliger betrokken te zijn bij deze bijzondere bediening. Kijk maar voor informatie op www.dehoop.org.

Tip 3Financiële problemen… misschien wel een gevangenschap die het minst zichtbaar is. We weten vanuit de praktijk dat deze zorgen gepaard gaan met veel schaamte, en dat mensen daarom (veel te) laat aan de bel trekken, met als gevolg oplopende schulden met bijbehorende zorgen en stress. We willen als Mozaiek dat dit thema bespreekbaar is, en dat de drempel om hulp te vragen zo laag mogelijk is. Hoe eerder mensen om hulp vragen, des te sneller kan met een beetje hulp de financiële huishouding op orde gebracht worden. Als jij verlangen en expertise hebt om mensen op financieel gebied te ondersteunen, dan kan dat...

  • Mozaiek heeft een team van mensen die eenvoudige support kunnen bieden aan mensen/gezinnen met financiële uitdagingen. Denk aan hulp bij financiële planning, inzicht in uitgaven en inkomsten, en tips voor bezuinigingen. Wil je helpen? Meld je aan bij of .
  • Mozaiek is verbonden aan Schuldhulpmaatje, een organisatie die support en ondersteuning kan bieden aan mensen met financiële uitdagingen. Deze ‘maatjes’ trekken gedurende langere tijd op, en weten ook de weg te vinden naar professionele hulpverlening als dat nodig is. Maatjes bij Schulphulpmaatje zijn vrijwilliger… Wil jij ook op die manier helpen? Meld je dan aan als vrijwilliger bij www.schuldhulpmaatje.nl.

Misschien heb jij zelf op dit moment financiële uitdagingen. We willen je vragen om dan niet langer te wachten om ondersteuning te vragen. Hoe eerder je hulp vraagt, des te kleiner de kans dat schulden oplopen. Mozaiek wil je graag helpen. Stuur ons een berichtje via of en wij nemen contact met je op.