Onze voorgangers

Per 1 september 2022 hoopt Mozaiek033 te gaan werken met drie voorgangers. Ze stellen zich graag aan jullie voor.

Dit bericht is geplaatst op 10-07-2019
Emiel Hop

''Ik ben Emiel Hop en getrouwd met Daniëlle. We hebben een zoon (Thijs) en een dochter (Lara) die allebei nog thuis wonen; heel gezellig! Ik kom oorspronkelijk uit Utrecht, maar woon sinds mijn trouwen met veel plezier in Bunschoten-Spakenburg. Vis en voetbal zijn dan ook vanzelfsprekend onderdeel van mijn leven, net als mijn grootste hobby’s fietsen en schaatsen.

Een groot aantal gemeenteleden heb ik de afgelopen maanden al korter of langer gesproken in de ontmoetingen op zondag of bv. op de introductie-avonden. Ik ben onder de indruk geraakt van wat God allemaal in onze levens doet; wat een bijzonder verhaal schrijven we toch met elkaar als jonge gemeente!

Ik heb een achtergrond als leidinggevende binnen de Evangelische Omroep in Hilversum waar ik ruim 20 jaar heb gewerkt. Ik heb hier veel mogen leren en coachen op gebieden als organisatie, vrijwilligers, communicatie en financiën. Ik vind het en een groot voorrecht om in mijn rol als voorganger mee te mogen bouwen aan Gods Kerk. Tot snel!''

Marcel Koning

'Ik vind het een ontzettend voorrecht om voorganger te worden van Mozaiek033.

Samen met mijn vrouw Annemarie en onze twee zoons Nathan en Mattias zijn wij sinds vorig jaar deel van de gemeente. Zelf ben ik actief bij worship als bandleider (en dat hoop ik ook af en toe te blijven doen in mijn nieuwe rol).

Ik heb voor mijn gevoel eigenlijk altijd op hele bijzondere plekken mogen werken. Eerst als politiek journalist voor de EO en woordvoerder van twee ministers in Den Haag, daarna als leidinggevende voor een onderwijsadvies organisatie. De afgelopen zes jaar was ik manager bij een internationaal bedrijf dat onder andere leiderschapstrainingen verzorgt. Daarnaast was ik altijd actief in de muziek, vooral als aanbiddingsleider en dirigent.

Nu mag ik de kerk dienen in leiderschap. Dat lijkt een hele grote stap, en dat is het gedeeltelijk ook. Maar ook weer niet. Preken doe ik al heel lang en graag. En bij al die prachtige banen die ik tot nu toe had stond voor mij altijd voorop om mensen te helpen de beste versie van zichzelf te worden, talenten te benutten. Ik probeer - met Paulus’ woorden - anderen moed te geven door alles wat ik zelf van God ontvangen heb (2 Cor 1:4).

Ik zie er naar uit om samen met jullie allemaal, al die mooie delen van Mozaiek, te ontdekken hoe we kunnen groeien en bloeien als kerk, met sterke wortels in Gods Woord en een geloof dat bergen kan verzetten. Door samen God te aanbidden, elkaar lief te hebben en onze omgeving te dienen.''

Mieke Honing-Wlochacz

''Ik ben Mieke Honing-Wlochacz en ik ben getrouwd met Jan Peter. Samen met onze kinderen Micha (8) en Esmée (6) wonen wij in Bussum.

Tijdens de allereerste dienst van Mozaiek033 in januari 2019 konden Jan Peter en ik nog net naar binnen de aula van het Corlaer College. We zaten helemaal achterin op een bankje en konden nauwelijks wat zien, maar ik werd die ochtend gegrepen door de visie van Mozaiek033 en kreeg het verlangen om mee te willen bouwen aan deze gemeente. Niet wetend dat ik een aantal jaar later dit als voorganger mag gaan doen. Dat is niet iets wat ik zelf bedacht heb, maar iets wat God in mijn leven heeft ge schreven. Ik heb het niet opgezocht, maar God heeft bracht het op mijn pad.

Mijn liefde voor de kerk is mij als kind met de paplepel ingegoten. Mijn ouders waren kerkplanters en het meebouwen aan Gods gemeente was ook toen al een wezenlijk onderdeel van mijn leven. Als tiener was ik al actief in het kinderwerk en organiseerde ik de jeugddiensten. Als student ging ik ook zangleiding doen en spreken. Na mijn Pabo studie ben ik Theologie gaan studeren in Leuven, omdat ik het verlangen had om echt toegerust te worden om te dienen in Gods koninkrijk. Maar dat was niet hoe mijn weg hierna verder liep.

Na mijn studie heb ik eerst een aantal jaren als juf voor de klas gestaan. En ik mocht in deze tijd met Jan Peter trouwen en moeder worden. Daarna maakte ik de overstap naar de christelijke hulpverlening. Ik heb gewerkt als projectmanager bij THDV, waar ik Het Fort mocht opzetten en daarna bij Tearfund als projectleider bij Integral Mission.  

Vervolgens kwam Mozaiek op mijn pad, met de vraag of ik hier als Service Pastor wilde werken. Een rol die ik met veel plezier het afgelopen jaar heb vervult en waardoor ik jullie zoveel beter heb leren kennen en nog meer van onze gemeente ben gaan houden. Ik mocht groeien en steeds meer ontdekken van het plan dat God met mijn leven heeft.

Dit voorjaar kwam de vraag vanuit de Raad van Opzieners, of ik samen met Emiel en Marcel het nieuwe voorgangersteam van Mozaiek033 wil vormen. In het vertrouwen dat God mij op dit punt gebracht heeft, Hij mij zal geven wat ik hiervoor nodig hebt en met de steun van mijn eigen rots Jan Peter, heb ik gezegd ‘Hier ben ik’.

Ik verlang ernaar om als gemeente samen nog meer in vertrouwen op God te leven. En om met elkaar Gods hart, handen en voeten te zijn voor onze omgeving. Ik zie uit naar hoe God Zijn koninkrijk van hoop, liefde, recht en herstel gaat bouwen ook door Mozaiek033 heen.''