Rick Schoen

Ik wil me graag laten dopen omdat ik verlang naar het moment waarop ik tegenover God en de gemeente laat zien dat ik geloof. Dat Jezus mijn redder is en dat Zijn liefde mij vrij heeft gemaakt. God heeft mij ondanks alles nooit los gelaten.

Dit bericht is geplaatst op 11-02-2020

Ik ben Rick Schoen en woon inmiddels alweer 4 jaar in Amersfoort. Ik heb een relatie met Mirjam en samen willen wij ons laten dopen. Ik mocht een stichting oprichten waar ik werk. Deze stichting wil jongeren in Amersfoort inspireren zich vrijwillig voor anderen in te zetten.  

Het eerste moment dat ik mij herinner iets van God te hebben ervaren was toen mijn moeder overleed. Ik was toen 12 jaar en ondanks het verdriet wist ik dat God bij mij was. Opgegroeid in een conservatief christelijk milieu heb ik de jaren daarna erg geworsteld met de vraag of ik Jezus wel zomaar aan kon nemen. Op mijn 18e jaar sprak God heel duidelijk tot mij door Romeinen 10; ‘Als u met uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.’ Vanaf dat moment durfde ik mij een kind van de Heer te noemen. 

De jaren daarna zijn niet altijd even makkelijk geweest. Er zijn veel mensen die dicht bij mij stonden weggevallen. Soms leefde ik dicht bij God, soms wat verder weg. Gelukkig heeft God mij nooit los gelaten en ervaar ik Zijn liefde en vrijheid als de kern van mijn bestaan.

Ik wil me graag laten dopen omdat ik verlang naar het moment waarop ik tegenover God en de gemeente laat zien dat ik geloof. Dat Jezus mijn redder is en dat Zijn liefde mij vrij heeft gemaakt. God heeft mij ondanks alles nooit los gelaten.