Matthias Visscher

Ik laat mij dopen, omdat ik geloof dat dopen een antwoord is op de oproep van God je te bekeren en te laten dopen. Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden. Handelingen 2:38

Dit bericht is geplaatst op 11-02-2020

Ik ben Matthias Visscher 25 jaar oud. Ik ben zelfstandig ondernemer in verschillende bouwsectoren. Opgegroeid in de Gereformeerde gemeente in Kampen. Door mijn relatie met Talitha heeft God mij bij Mozaiek gebracht en mag ik daar nu actief zijn. 

Door naar de preken van Mozaiek te luisteren heeft God mij een jaar geleden veranderd. Ik hoorde dingen die ik nooit eerder had gehoord in de kerk waar ik opgegroeid ben. Door de preken van Mozaiek mocht ik een relatie met God ontwikkelen in plaats van dat ik alleen een kerkbank warm hield. Mijn geloof kreeg handen en voeten. Een hele belangrijke bijbeltekst voor mij is; ‘Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Lukas 9: 24.” Voordat ik mijn leven aan God gegeven had, voelde het omkeren naar Hem als iets dat mij te veel ging kosten. Nu voelt het voor mij als een bevrijding van zonden en verslaving. Ik wil mij laten dopen om mijn oude leven achter mij te laten en het is voor mij een belofte in tijden van beproeving waar ik dan altijd op terug kan vallen. Ik wil leven in de genade van God.

Ik laat mij dopen, omdat ik geloof dat dopen een antwoord is op de oproep van God je te bekeren en te laten dopen. 
Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden. Handelingen 2: 38