Mozaiek na de zomer!

Wat zijn we dankbaar dat de mogelijkheden om weer bij elkaar te mogen komen verruimd zijn per 1 juli. Allereerst omdat covid-19 steeds verder lijkt uit te doven in ons land, hoewel dat helaas in veel andere landen nog niet het geval is. Wij hebben afgelopen vrijdag als voorgangers gekeken wat de verruiming van de maatregelen, door de overheid, voor ons betekent en wat we vanaf 1 september a.s. kunnen oppakken. Omdat hierbij zorgvuldigheid geboden is, kiezen we ervoor om de zomermaanden te gebruiken voor het treffen van de juiste voorbereidingen.

Dit bericht is geplaatst op 10-07-2020

RICHTLIJNEN VAN DE OVERHEID.

Voordat we concreet vertellen wat onze plannen zijn, willen we kort samenvatten wat de richtlijnen/dringende adviezen zijn van onze overheid:

  • Vanaf 1 juli 2020 mag een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn bij bijeenkomsten mits de 1,5 meter onderling gehandhaafd wordt en mensen van tevoren gevraagd wordt of ze symptomen van covid-19 vertonen (zogenaamde triage).
  • Voor bijeenkomsten zonder triage blijft een limiet gelden van maximaal 100 mensen binnen (exclusief medewerkers).
  • Zingen met de hele gemeente wordt afgeraden, maar mag wel als de 1,5 meter gehandhaafd wordt, er een zigzag opstelling in de zaal is en een goede luchtventilatie.
  • Tevoren reserveren is nodig als je meer dan 100 personen binnen wilt ontvangen (of meer dan 250 personen buiten).
  • Uiteraard blijven de geldende regels van hygiëne van toepassing zoals handen wassen, niezen/hoesten in je elleboog en goede hygiëne in het gebouw.

ZONDAGSE DIENSTEN.

Op basis van deze richtlijnen hebben we besloten dat we vanaf 6 september weer gaan starten met onze diensten, zowel in 0318 (Veenendaal) als in 033 (Nijkerk), om samen te komen, God te aanbidden en te luisteren uit Zijn woord. 

Dat klinkt veelbelovend, maar omdat we gebonden zijn aan de 1,5 meter afstand houdt dit in dat we (helaas) nog steeds een zeer beperkt aantal mensen kunnen ontvangen in onze zalen (de Basiliek en Sporthal Corlaer). Hierbij moet je denken aan maximaal 400 – 450 mensen per dienst.

In Mozaiek033 is de verwachting vanaf 6 september te starten met diensten om 09.30 uur en 11.45 uur.

Er moet vooraf worden gereserveerd voor de dienst en de vraag of je symptomen van covid-19 hebt zal naar eerlijkheid door iedere bezoeker moeten worden beantwoord.

Hoe deze reservering werkt zullen we later uitleggen, maar natuurlijk willen we iedere bezoeker een eerlijke kans geven om een keer een dienst bij te wonen vanaf 6 september.

De livestream op YouTube voor de kids (Ollie en Sophie) blijven we uitzenden. De volwassen dienst in de Basiliek om 11.00 uur wordt gelijktijdig live uitgezonden op YouTube.

KIDS.

De verwachting is dat we in ieder geval voor de onderbouw (groep 1 – 4) een kindersamenkomst kunnen aanbieden en uiteraard zal er een crèche zijn. De plannen voor het kinderwerk worden nog uitgewerkt. 

SAMEN DE DIENST VOLGEN EN BELEVEN.

Ondanks dat er per dienst nog steeds weinig mensen aanwezig mogen zijn, kun je ook op een andere manier samen met anderen de dienst volgen of beleven. Dat kan bij iemand thuis zijn of in een grotere locatie met beeldscherm met meerdere gezinnen of bijvoorbeeld met je Love2Meet groep.

We weten dat er de afgelopen maanden al de nodige initiatieven zijn ontstaan, die passen binnen de richtlijnen van de overheid. Als het mogelijk is, maak er gebruik van. Of stel zelf je huis open! 

DOPEN EN OPDRAGEN.

Mozaiek0318 en Mozaiek033 zullen het dopen en opdragen afzonderlijk weer oppakken binnen de mogelijkheden die we hebben vanaf 1 september.

Op zondag 6 september, tijdens de eerste dienst willen we nieuwe deeltjes gaan opdragen! Willen jullie je kindje laten opdragen? Stuur een mail naar

Zondag 20 september hopen we weer op een aangepaste wijze een doopdienst te houden. We zien uit naar dit doopfeest waarin broers en zussen hun verlangen om Jezus te volgen zichtbaar maken door zich te laten dopen.

Je kunt je voor dit doopfeest aanmelden via

WE ARE YOUNG.

Voor jongeren tot 25 jaar zijn de richtlijnen al eerder ruimer gesteld. Daarom zijn er alweer een aantal activiteiten opgestart zoals clans die weer bij elkaar komen.

De verwachting is dat de We Are Young activiteiten vanaf 1 september weer stapsgewijs opgepakt worden, met extra aandacht voor de groep van 18 – 25 jaar in verband met de richtlijnen van de overheid. 

GROW.

We zullen vanaf september gefaseerd een aantal GROW-activiteiten opstarten zoals de introductiecursus. Wat het opstarten van andere cursussen betreft zullen we jullie bijtijds informeren.

Gelijktijdig gaan we door met het aanbieden van online-cursussen zoals de Alpha-cursus (nieuwe data's volgen) en de Marriagecourse.

CONNECT LIVESTREAM.

Vorige week woensdag hebben we onze laatste online-Connect avond gehouden. Gedurende een aantal maanden hebben we jullie iedere woensdag vanaf 20.30 uur op ons YouTubekanaal meegenomen in alles wat er speelt binnen onze gemeentes. Zoals het er nu uitziet, krijgen deze avonden niet langer een vervolg. Juist omdat het weer (beperkt) mogelijk is elkaar fysiek te ontmoeten. Vanaf volgende week verschijnen ook de nieuwsbrieven weer 1x per week (op zaterdag). Vandaag is daarmee de laatste midweekse editie.

TOT SLOT.

Wij zijn blij dat we weer voorzichtige stapjes kunnen zetten om elkaar ontmoeten, samen God te aanbidden en rond Zijn Woord bij elkaar te komen. Daar hebben we zo naar uitgezien!

Maar we voelen ons ook bevoorrecht dat we in de afgelopen maanden zoveel mensen mochten bereiken met de liefde van God via onze livestreams (en de Alpha-online). We hebben zoveel hoopvolle verhalen gehoord over wat deze livestreams betekenen voor zovelen in Nederland en daarbuiten. Daar gaan we dan zeker ook mee door.

Ook hebben we het starten van nieuwe Mozaiek-gemeenten weer opgepakt.

Het blijft voor velen van ons een moeilijke en verdrietige tijd, die ook nog niet is afgelopen en waarvan we alle consequenties nog niet overzien. Toch is het juist onze overtuiging dat de boodschap van hoop die wij mogen brengen zo nodig is in ons land. Dank dat we dat samen als kerk mogen doen onder leiding van de Heer van de kerk, Jezus Christus.

Heb je nog vragen laat het ons dan weten via 

Hartelijke groet,
Voorgangersteam Mozaiek.