Leesrooster dag 1 - 17 Februari

Dit bericht is geplaatst op 17-02-2021

Genesis 1: 26 t/m 31

God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ 29 Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30 Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. 31 God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

Toelichting:

De Bijbel begint niet met gebrokenheid.
De Bijbel begint niet met de zondeval.
De Bijbel begint met iets geweldigs! God die er voor kiest om mensen te maken die….. op Hem lijken! Ze mogen heerschappij voeren over zo’n beetje alles wat God gemaakt en bedacht had. De mens was als God.
God maakte het precies zo, zoals Hij het bedacht had.
‘God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het zéér goed was…’
Niet een beetje goed. Maar zéér goed. Beter kón niet!
Vandaag de dag mogen jij en ik nog steeds ‘heerschappij voeren over alles wat God gemaakt heeft..’ Wat een verantwoordelijkheid….

Zie ook

Leesrooster dag 29 - 22 maart
22-03-2021
Leesrooster dag 28 - 20 maart
20-03-2021
Leesrooster dag 15 - 5 maart
05-03-2021