Leesrooster dag 3 - 19 Februari

Dit bericht is geplaatst op 19-02-2021

Jesaja 58: 6 t/m 10

6 Is dit niet het vasten dat ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?
7 Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemensen?
8 Dan breekt je licht door als de dageraad,
je zult voorspoedig herstellen.
Je gerechtigheid gaat voor je uit,
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.
9 Dan geeft de HEER antwoord als je roept;
als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’
Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant,
de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,
10 wanneer je de hongerige schenkt
wat je zelf nodig hebt
en de verdrukte gul onthaalt,
dan zal je licht in het donker schijnen,
je duisternis wordt als het licht van het middaguur.

Toelichting:

We leven in de vastentijd. 
Misschien ben je gewend om te vasten. Misschien niet.
Hoe het ook zij. 
De Israëlieten waren gewend om te vasten. Gewend om te bidden, te vasten en God te zoeken. 
En toch. Toch leek het erop dat God hen niet hoorde. 
Waarom ziet U niet dat wij vasten, HEER?, vraagt het volk zich af. 
Waarom merken we weinig van U? 
‘Nou, volk, Ik zal het jullie uitleggen……’:
‘Als je geeft aan anderen wat je zelf van Mij hebt ontvangen, ga Ik je antwoord geven…. en zal je duisternis een licht gaan worden. ‘

Zie ook

Leesrooster dag 16 - 6 maart
06-03-2021
Leesrooster dag 29 - 22 maart
22-03-2021
Leesrooster dag 31 - 24 maart
24-03-2021