Verlangen naar Herstel

Gods hart huilt … om de moeder die met een pasgeboren baby en een peutertje onder een witte tentdoek schuilt voor de regen, terwijl het water uit de ijskoude zee over de vloer van de tent stroomt. Hij ontsteekt in woede als soldaten met hun jeeps een dorpje binnen rijden en alle jonge meisjes met hun wapens dwingen in te stappen om hen mee te nemen en als slaven te gebruiken voor hun eigen genot. Hij verdraagt het niet om te zien hoe mensen de aarde uitputten. De aarde die Hij zo zorgvuldig had geschapen, zodat mensen daar konden wonen, van het land konden eten en konden genieten van de pracht van bergen, bossen, meren en dieren. Gods hart breekt om het kind dat niet langer kan geloven dat hij geliefd is en goed is zoals hij is, omdat de wereld hem leugens voorhoudt.
Gods hart huilt, de wereld is zo ver weg van het paradijs wat Hij voor ons verlangt.

Dit bericht is geplaatst op 19-03-2021

Gods missie
God schiep de wereld met maar één verlangen: Met de mensen die Hij maakte naar Zijn evenbeeld mogen samenleven in het paradijs dat Hij geschapen had. In een wereld die alleen maar goed is, waar de mens mocht genieten van het leven in de nabijheid van de God van liefde. Waar overvloed, vrede en gerechtigheid zijn.  En angst, ziekte en verdriet geen plek hebben. Dit is Gods koninkrijk, waar gerechtigheid de grondwet is.
Toen de mens er voor koos om ook het kwaad te willen leren kennen, kroop de zonde Gods paradijs binnen en begon alles aan te tasten. De leugen maakte mensen blind voor Gods waarheid over wie ze zijn. Angst deed zijn intrede en zorgde dat mensen alles deden om zichzelf te redden, zelfs als dat betekent dat een ander schade wordt aangedaan. Pijn en ziektes begonnen ons lichaam kapot te maken. Hebzucht maakte dat we de natuur gingen uitputten. En het allerergste, de God van recht en liefde kan niet in de buurt zijn van kwaad en onrecht. Er ontstond een kloof tussen Gods goedheid en de gebroken mens.

Vanaf de dag dat het kwaad de wereld in kwam, begon God aan zijn missie om Zijn schepping te verlossen en te herstellen. De Bijbel is het boek over Gods missie. Het vertelt ons hoe Gods hart breekt als Hij ziet hoe mensen lijden door het onrecht dat woekert op aarde. Hoe Hij elke keer weer zich uitstrekt naar mensen om hen te bevrijden van onrecht. We lezen over hoe Hij mensen inzet voor Zijn missie, om Zijn woorden door te geven en om leiding te geven.
Het hoogtepunt van Gods missie is als de lang beloofde redder de wereld binnenstapt. Gods eigen zoon wijst ons de weg naar God en naar Gods koninkrijk. De zondagochtend dat Jezus opstaat uit de dood is het begin van de nieuwe schepping. De doorbraak van herstel en vernieuwing. Gods koninkrijk is begonnen en zal zijn volheid bereiken op de dag dat Jezus terugkomt en Gods herstelmissie voltooit.

Net zoals de zondeval meer kapot maakte dan alleen onze relatie met God, richt Gods reddingsplan zich op veel meer dan alleen het herstel van de persoonlijke relatie tussen een jou en Hem. Gods doel is het integrale herstel van zijn schepping. Het gaat niet alleen om geestelijke redding. Maar om herstel in elk aspect van het leven. Want onrecht zien we overal. In de ongelijke verdeling van rijkdom, in het uitbuiten van mensen voor economische winst. In mensen die als slaven worden gebruikt voor het genot van andere mensen. In het buitensluiten van groepen mensen. In hoe kwetsbare mensen aan hun lot worden overlaten. In hoe de opbrengst van de aarde ongelijk verdeeld wordt. In hoe de natuur uitgeput wordt in plaats van met zorg onderhouden.

Onlosmakelijk verboden
Om deze reden is er een onlosmakelijke verbinding tussen Jezus volgen en het werken aan gerechtigheid. De God die jou vernieuwde wil ook de wereld om jou heen vernieuwen.
Vanaf het allereerste begin van de kerk zijn de volgelingen van Jezus bezig geweest met het recht maken van dingen die krom waren in hun samenleving. In de vroeger kerk stonden christenen er om bekend dat bij de hen iedereen gelijk was. Man of vrouw, slaaf of eigen baas, rijk of arm, op niemand werd neergekeken. Dat stond haaks op hoe het er toen aan toe ging.
In de eeuwen daarna waren het de gelovigen in de kloosters die werken van barmhartigheid deden. Zij zorgden voor de zieken, armen en de wezen. Naastenliefde tonen en zorg voor de kwetsbaren in de samenleving waren een wezenlijk onderdeel van de kerk.
Dat veranderde toen de zorgstaat zich ontwikkelende. De kerk raakte steeds meer in de marge, omdat ze haar maatschappelijke relevantie verloor doordat kwetsbare mensen niet meer waren aangewezen op kerk voor hulp. De kerk begon steeds meer de plek te worden waar je kwam voor het geestelijke aspect van je leven. Voor je persoonlijke zielenheil. Er ontstond een onnatuurlijke scheiding tussen het geestelijke deel van leven en de rest van ons menselijke bestaan.

Als Mozaiek geloven wij dat God niet alleen ons als individu wil herstellen, maar dat dit slechts een deel is van wat Hij aan het doen is in deze wereld. In een kerk alleen bezig zijn met de geestelijke relatie tussen God en mens betekent dat we een heel groot stuk van wat God aan het doen is in deze wereld mislopen. Wij willen Jezus volgen in alle facetten van het leven en ons uitstrekken naar de volle omvang van Gods missie in deze wereld.
 

God is aan het werk
Gods koninkrijk is al begonnen. Op elke plek waar wat krom is recht wordt gemaakt zien we een glimp van wat God aan het doen is in deze wereld. We zien het daar waar er herstel plaatsvindt in de relatie tussen God en mens. We vinden het in elk hart dat door God geheeld wordt. Maar ook daar waar herstel plaats vindt in relaties tussen mensen onderling en tussen de mens en de natuur vinden we zichtbare stukje van Gods koninkrijk in onze wereld. God is aan het werk. Hij is bezig te herstellen en vernieuwen. Wij mogen Hem vrij naar Hem toe gaan en Hij laat zichzelf aan ons zien.
Het is God die het doet en die onvermoeibaar doorgaat met Zijn missie tot Gods koninkrijk in elke millimeter van ons hart en de wereld is doorgedrongen.

En dat kan Hij helemaal alleen. Zo groot is God. Ook als wij niets doen zal zijn plan doorgang vinden, Hij is niet van jou afhankelijk.
Maar dat is niet wat Hij verlangt. Gods verlangen toen Hij de wereld schiep was om met ons samen in Zijn koninkrijk te leven. En net zoals God altijd dezelfde is, is Zijn verlangen nog altijd hetzelfde. Hij heet ons welkom in Zijn koninkrijk en vraagt ons of wij mee willen doen aan Zijn missie.
Deze volgorde is van wezenlijk verschil. Niet wij, de gelovige, de kerk, die dit klusje even voor God gaan klaren. Maar God die de wereld aan het herstellen en vernieuwen is en wij, Zijn kerk, die Hem in Zijn voetsporen volgen en met Hem mee gaan doen aan wat Hij allang aan het doen is.


Doe je mee?
De veertigdagen tijd is begonnen. We zijn onderweg naar Pasen. Het feest van Jezus die kwaad en onrecht overwon. Het feest van Gods koninkrijk dat doorbreekt en herstel en vernieuwing in alle aspecten van het leven begon te brengen.
Dit jaar willen wij bij Mozaiek deze 40 dagen gebruiken om ons te verdiepen in Gods missie. We willen leren over hoe God kijkt naar onrecht en hoe Hij herstel wil brengen in elke aspect van ons leven. En we willen met Hem mee gaan doen en recht brengen op plekken waar onrecht heerst. Wil je mee doen? Kijk op onze website, volg onze dagteksten, kijk naar de diensten op zondagochtend en tijdens de stille week.  En doe mee aan de acties de we als Mozaiek organiseren om in onze eigen omgeving recht te brengen.

 
Door Mieke Honing – Wlochacz, deel van Mozaiek033

 
Wil je meer lezen over dit onderwerp:

Christopher J H Wright – The Mission of God’s people, 2010
Dave Bookless – Het groene hart van het geloof, 2019

Zie ook

Leesrooster dag 16 - 6 maart
06-03-2021
Leesrooster dag 30 - 23 maart
23-03-2021
Leesrooster dag 31 - 24 maart
24-03-2021