Mozaiek in de 40-dagen tijd | De We(r)ken van Barmhartigheid

Woensdag 17 februari begon de 40 dagentijd.
Tijdens deze periode staan we als Mozaiek stil bij het leven van Jezus.
Dit doen we aan de hand van Mattheus 25:35-36:
‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op. Ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe’.

Dit bericht is geplaatst op 17-02-2021

Deze tekst is door de eeuwen heen door kerken uitgewerkt in de ‘werken van Barmhartigheid’.

Als Mozaiek willen we God Aanbidden, Van Elkaar Houden en Onze Omgeving dienen.  Daarom staan de komende weken de werken van Barmhartigheid centraal:

  • Kleed de naakten
  • Voed de hongerige
  • Geef de dorstige te drinken
  • Bezoek de gevangenen
  • Bezoek de zieken
  • Ontvang de vreemdeling

We willen in navolging van Jezus en volgens Zijn opdracht uit Mattheus 25 leren hoe wij in onze (directe) omgeving concrete daden van gerechtigheid kunnen doen en deze vervolgens in de praktijk brengen zodat Zijn Koninkrijk zichtbaar wordt.
Aan ieder thema koppelen we een actie of opdracht waarmee we als Mozaiekers aan de slag kunnen gaan.
In de 40 dagen kun je een leesrooster volgen met een overdenking voor elke dag. Je kunt hier meer lezen over ons verlangen met deze weken.

Zie ook

Leesrooster dag 31 - 24 maart
24-03-2021
Leesrooster dag 28 - 20 maart
20-03-2021
Leesrooster dag 29 - 22 maart
22-03-2021