Direct geven aan Mozaiek033? Klik dan hier! 

Mozaiek033 is volledig afhankelijk van giften voor al haar werk. En daarom moeten we het ook even over geven hebben. Het geven van geld, talent en aandacht (bijvoorbeeld door gebed) zijn allemaal manieren waarop je kunt bijdragen aan het werk van Mozaiek033. 

We kunnen niet doen wat we nu doen, laat staan onze impact vergroten zonder dat mensen geven. Het is ook een heel bijbels principe om te delen. Delen betekent dat je anderen ook door jou gezegend worden, maar ook dat je daarmee zelf afhankelijker wordt omdat je een deel van je vermogen afstaat. En daar kun je ook weer door groeien in geloof.

Giften maken het werk van Mozaiek033 mogelijk. Onze jaarrekening van 2022 is in mei gepubliceerd op onze website. We nodigen je graag uit om mee te kijken met onze financiën. Je vindt hier naast een overzicht van onze impact afgelopen jaar ook een overzicht van bijvoorbeeld de kosten voor het nieuwe ontmoetingscentrum dat dit jaar is geopend. Op dit moment hebben wij voor dit nieuwe centrum nog leningen moeten afsluiten ter waarde van ca. € 150.000,- waarvan we een deel in 2023 zouden willen aflossen. 

Door jouw gift en andere vormen van steun blijven we gezond en kunnen we ook onze omgeving dienen.  Zo zijn we met elkaar een kunstwerk waar God doorheen kan schijnen. En daarmee mensen inspireren Hem beter te leren kennen.

Zoals dat gebeurde met Petra Landman. Zij is nu één van onze coördinatoren van Serve, de pijler waarmee we onze omgeving willen dienen. Petra vertelt wat God in haar leven heeft gedaan door Mozaiek033 heen. Hier geven we voor!

In de volgende video legt Jesse van Melle, één van onze delen van Mozaiek033, op zijn eigen inspirerende manier uit wat de bijbelse principes van het geven inhouden.

Geven kun je op veel manieren doen. Maar de basis voor de meeste delen is wel het maandelijks doneren van een vaste bijdrage aan de kerk. Dat is voor veel mensen een goede gewoonte. Het maandelijks afstaan van een deel van je inkomsten komt voort uit het bijbelse principe van het geven van een deel (het beste deel) van onze ‘oogst’ (Spr. 3:9).

In Mozaiek vinden we het belangrijk dat je vrijwillig geeft, en dat je ook zelf de hoogte van je gift bepaald. Maar we dagen je wel uit om op die manier bij te dragen. Juist omdat het een geestelijk principe is, waardoor we ook groeien in geloof en afhankelijkheid van God. En dat God ons daardoor soms ook weer met nog veel meer opbrengsten zegent, is mooi meegenomen, maar nooit de motivatie.

Is maandelijks geven voor jou al gewoonte? En hoeveel wil je dan afstaan? Wat is voor jou de norm? Pieter en Lisette Sijl inspireren ons om die gewoonte deel te maken van ons leven. Klik hier voor het interview met Pieter en Lisette. 

We krijgen ook vaak de vraag: wat is dan een goede richtlijn om te geven? Als ieder deel (inclusief kinderen) € 30,- per maand geeft (richtlijn), krijgen we meer dan voldoende inkomsten binnen. We beseffen daarbij heel goed dat sommige mensen dit bedrag wellicht niet kunnen geven en dat is helemaal oké. Anderen kunnen wellicht meer geven. 

Geven aan Mozaiek033 kan eenvoudig:

  • Je kunt hiervoor dit formulier op onze website gebruiken voor een doorlopende of eenmalige machtiging. Als je bent ingelogd in MijnMozaiek worden je gegevens automatisch ingevuld.
  • Uiteraard kun je ook via telebankieren een maandelijks of eenmalig bedrag instellen. Gebruik hiervoor het rekeningnummer NL94 RABO 0333090640 t.n.v. Mozaiek033.

Dank voor je bijdrage en bovenal dank dat we zo samen als Mozaiek033 mogen bouwen aan Gods Koninkrijk. 

Hartelijke groet,
Het voorgangersteam,

Mieke Honing, Emiel Hop & Marcel Koning