Verantwoording & Jaarverslag

Bezoeken van Mozaiek033 kost niets. Wel is er elke kerkdienst een collecte om iedereen de gelegenheid te bieden om bij te dragen. Voor vaste delen of gasten is er uiteraard een mogelijkheid om (maandelijks) bij te dragen en mee te bouwen aan het Koninkrijk. Dat kan bijvoorbeeld door het afgeven van een machtiging. Een machtigingsformulier kun je op deze pagina vinden. 

Begroting 2023

De goedgekeurde begroting 2023 vind je in samenvatting hier en is alleen bestemd voor delen van Mozaiek033.

Jaarverslag 2021

Klik hier om het jaarverslag van 2021 te bekijken. 

Toelichting
Het jaar 2021 is ook voor Mozaiek033 wederom een bijzonder jaar. De eerste helft hebben we onze live stream samen met Mozaiek0318 doorgezet. Veel begrote activiteiten zijn niet doorgegaan. In het derde kwartaal van 2021 kwam een service pastor voor 67% in dienst en is een extra communicatiemedewerker voor één dag in de week begonnen. Het resultaat voor 2020 was positief en heeft Mozaiek033 hierdoor in staat gesteld in 2021 haar schulden te reduceren van EUR 50K naar 0,- per april 2021.

Wanneer activiteiten en reguliere kerkdiensten weer helemaal opgestart mogen weten we niet. Daarom is de begroting voor 2022 als volgt vormgegeven:

  • De te verwachten inkomsten zijn aangepast o.b.v. de huidige en verwachte aanwas van nieuwe delen.
  • Een aantal geplande activiteiten voor 2021 zijn doorgetrokken naar 2022. Er is in 2022 extra aandacht voor de opbouw van een ruimer en gevarieerder onderwijs-aanbod.
  • Er is een ruimere kostenpost opgenomen voor de ruimte van kantoor en houden van vergaderingen en kleine activiteiten.
  • Personeelskosten zijn begroot op basis van de huidige bezetting en een extra ruimte voor een kinderwerker voor 0,4 FTE vanaf het 2e kwartaal 
  • Het jongerenwerk heeft extra aandacht gekregen: onder andere meer aandacht voor activiteiten en groepsbinding 
  • Net als in 2021 is de verwachting dat als gevolg van het aanblijven van de pandemie, mogelijk verschuiving van de kosten binnen de verschillende onderdelen zal plaatvinden.

ANBI-Status

Juridisch gezien is Mozaiek033 een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Mozaiek033 onder nummer 73388491 (RSIN-nummer 859505133). Mozaiek033 beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan Mozaiek033 zijn hierdoor aftrekbaar. Ook de giften voor ons project Kenia zijn hierdoor aftrekbaar. De giften aan Kenia zijn gekoppeld aan de Anbi-status van onze zustergemeente Mozaiek0318

Drempelinkomen

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum om in aanmerking te komen voor Belastingvoordeel. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen. Wat je meer hebt gegeven dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken van je inkomen, en krijg je dus belastingvoordeel over. Maar alles wat je hebt gegeven boven het maximum, dat is 10% van je drempelinkomen, krijg je geen belastingvoordeel meer over terug.
Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek.

Meer informatie over het drempelinkomen vind je op de site van de belastingdienst.