Verantwoording & Jaarverslag

Bezoeken van Mozaiek033 kost niets. Wel is er elke kerkdienst een collecte om iedereen de gelegenheid te bieden om bij te dragen. Voor vaste delen of gasten is er uiteraard een mogelijkheid om (maandelijks) bij te dragen en mee te bouwen aan het Koninkrijk. Dat kan bijvoorbeeld door het afgeven van een machtiging. Een machtigingsformulier kun je op deze pagina vinden. 

Begroting 2023

De goedgekeurde begroting 2023 vind je in samenvatting hier en is alleen bestemd voor delen van Mozaiek033.

Jaarverslag 2022

Klik hier om het jaarverslag van 2022 te bekijken. En klik hier voor het verslag van onze kascommisie (alleen voor onze delen).
Jaarverslagen uit voorgaande jaren bekijken? 

2021
2020
2019/2018

ANBI-Status

Juridisch gezien is Mozaiek033 een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Mozaiek033 onder nummer 73388491 (RSIN-nummer 859505133). Mozaiek033 beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan Mozaiek033 zijn hierdoor aftrekbaar. Ook de giften voor ons project Kenia zijn hierdoor aftrekbaar. De giften aan Kenia zijn gekoppeld aan de Anbi-status van onze zustergemeente Mozaiek0318

Onze statuten zijn hier beschikbaar voor onze delen.

Drempelinkomen

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum om in aanmerking te komen voor Belastingvoordeel. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen. Wat je meer hebt gegeven dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken van je inkomen, en krijg je dus belastingvoordeel over. Maar alles wat je hebt gegeven boven het maximum, dat is 10% van je drempelinkomen, krijg je geen belastingvoordeel meer over terug.
Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek.

Meer informatie over het drempelinkomen vind je op de site van de belastingdienst.