Verantwoording & Jaarverslag

Gemeente zijn brengt kosten met zich mee. Het is een voorrecht dat iedereen ook financieel mag bijdragen aan de groei en opbouw van de gemeente. We willen als Mozaiek033 zo transparant mogelijk zijn naar de gemeente. Hieronder een aantal veelgestelde vragen en het financieel jaarverslag. Schroom niet om andere vragen aan ons te stellen over begroting of gevoerde financiële beleid via contact@mozaiek033.nl

Bezoeken van Mozaiek033 kost niets. Wel is er elke kerkdienst een collecte om iedereen de gelegenheid te bieden om bij te dragen. Voor vaste delen of gasten is er uiteraard een mogelijkheid om (maandelijks) bij te dragen en mee te bouwen aan het Koninkrijk. Dat kan bijvoorbeeld door het afgeven van een machtiging. Een machtigingsformulier kun je op deze pagina vinden. 

Jaarverslag 2019

Het goedgekeurde jaarverslag, inclusief het overzicht van activiteiten over 2019 en 2018 (opstart) kun je hier bekijken. Het bijbehorende rapport van de kascommissie over 2019 is hier te vinden. 

ANBI-Status

Juridisch gezien is Mozaiek033 een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Mozaiek033 onder nummer 73388491 (RSIN-nummer 859505133). Mozaiek033 beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan Mozaiek033 zijn hierdoor aftrekbaar. Ook de giften voor ons project Kenia zijn hierdoor aftrekbaar. De giften aan Kenia zijn gekoppeld aan de Anbi-status van onze zustergemeente Mozaiek0318

Drempelinkomen
Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum om in aanmerking te komen voor Belastingvoordeel. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen. Wat je meer hebt gegeven dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken van je inkomen, en krijg je dus belastingvoordeel over. Maar alles wat je hebt gegeven boven het maximum, dat is 10% van je drempelinkomen, krijg je geen belastingvoordeel meer over terug.
Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek.

Meer informatie over het drempelinkomen vind je op de site van de belastingdienst.