Doopgetuigenissen 17 april 2022

De dopelingen zijn alsvolgt ingedeeld: 

09.45 uur 11.45 uur
Margriet van Diermen Jacqueline Dam
Wilrik Selles Annerie Schuurman
Mark van den Tol Marjon van Emous
Ity van Dusschoten Melissa Boon
Joke van de Beek Giel de Graaf
Salisa Delhaas Tosca van Elst
Arjan Delhaas Rico van Elst
Bernhard Timmer Thirza van der Kolk
Marije van Vuuren Christa Tomassen
  Marit Klooster
  Linda Gerritsen
  Margreet Koelewijn
   
   
 

Wil je een dopeling een kaartje sturen? Zoek diegene op via de Mozaiekapp of klik hier om zijn/haar adres te vinden. (alleen delen van Mozaiek033 zijn geregistreerd)

Bernhard Timmer

Ik wil door de doop mijn oude leven achter mij laten, volledig op God vertrouwen en mij dienstbaar stellen voor Zijn koninkrijk. Mijn doel is elke dag steeds meer te leven zoals Jezus.

Giel de Graaf

Ik wil mij laten dopen, omdat ik mijn oude leven wil begraven en samen met Jezus wil opstaan in een nieuw leven.

Ity van Dusschoten - Hogeveen

God laat mij steeds weer weten: Ik ben erbij! Ik voel dat ik niet meer alleen voor God wil kiezen, maar dat ik mijzelf helemaal wil geven. Ik mag sterven aan mijzelf en met Jezus weer opstaan. Amen!

Jacqueline Dam

God sprak laatst tot mij in een preek: Nu mag jíj kind zijn en in mijn armen rusten. Want ik heb jou onvoorwaardelijk lief, dat deed ik altijd al en zal dat ook blijven doen. Deze doop is voor mij een overgave aan Jezus: ik wil opnieuw kind worden en mij overgeven aan Hem.

Linda Gerritsen

Ik laat mij dopen voor mijzelf en God, maar ook voor mijn gezin, zodat zij kunnen zien hoe belangrijk God voor mij is. Ik wil God danken dat Hij altijd bij mij gebleven is en ook blijft. Ik wil Jezus volgen!

Marije van Vuuren

God heeft mij zo lief en daarom kies ik vandaag om gedoopt te worden. Jezus is mijn Redder. Ik heb in mijn leven ervaren dat gezondheid en geluk relatief is. Het belangrijkste is dat ik Jezus wil volgen. Mijn hart is aangeraakt en ik wil Jezus een plek in mijn leven geven. Dit wil ik uitdragen. Ik wil in Zijn Licht stralen.

Marit Klooster

Petrus antwoordde: ‘Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.’ Ik wil mij laten dopen omdat ik aan deze ‘aardse’ wereld en zowel geestelijke wereld wil laten zien dat ik voor niemand anders kies dan voor Jezus. Hij is mijn Heer en zonder Hem kan ik niet! Mijn oude leven laat ik door de doop achter in het water en ik sta op in een nieuw leven samen met Hem. Het maakt niet uit welke bochten het leven nog zal nemen, op 17 april 2022 wil ik door de doop laten zien dat ik voor Jezus kies en niemand kan mij dit meer afnemen!

Mark van den Tol

Ik wil mijn oude leven begraven en opstaan in een nieuw leven met Jezus. Zijn liefde is onvoorwaardelijk en ondoorgrondelijk. Door zijn liefde ben ik vrij!

Rico van Elst

Ik wil gedoopt worden omdat ik Jezus wil volgen!

Thirza van der Kolk

Ik ben Thirza, 18 jaar oud en studeer op dit moment aan het Conservatorium en woon in Tilburg in een studentenhuis. Ik ben opgegroeid in Voorthuizen waar mijn ouders nog steeds wonen.

Wilrik Selles

Ik wil mij laten dopen, omdat ik meer en meer op Jezus wil lijken. Daarnaast zie ik de doop als een markeerpunt waar ik altijd op terug kan vallen, dat Zijn plan mijn toekomst is en dat ik een kind van God ben!

Christa Tomassen

Ik kan het gevoel en het verlangen niet meer onderdrukken. Ik wil samen met Hem leven; De punt staat voor het sterven en het afleggen van mijn oude leven en de komma voor opstaan in een nieuw leven samen met Hem. Het is ook een duidelijk teken voor de geestelijke wereld…ik behoor Hem toe en niemand anders!

Tosca van Elst

Ik wil gedoopt worden, omdat ik 100% zeker weet dat ik mijn oude leven in het water achter wil laten en een nieuw leven wil beginnen. Een leven zoals Jezus dit van mij zou willen. Maar ook een leven zoals ik dat zelf wil. Hoe mooi is het om een leven te hebben met Jezus aan je zij.

Marjon van Emous

De doop wast niet het vuil van je lichaam, maar het is een vraag om een zuiver geweten (1 Petrus 3). Hier kan ik om vragen dankzij de opstanding van Jezus. Ik wil graag meer van Hem in mij en minder van mijzelf. Ik ben Jezus dankbaar voor Zijn offer voor mij en ik wil in mijn leven zoveel als ik kan in Zijn Koninkrijk werken. Maar daarvoor moet ik sterven aan mijzelf. Mijn oude ik zal tijdens de doop in Christus afsterven en mijn nieuwe ik zal in Hem opstaan!

Annerie Schuurman

Ik wil mij laten dopen, omdat Jezus mijn Heer en redder is van mijn zonden. Wat Hij heeft gedaan voor mij is onvoorstelbaar. Hij is de basis waaruit ik leef, thuis en op mijn werk. Zijn leven is voor mij een voorbeeld!

Melissa Boon

Ik wil mij laten dopen, omdat ik de liefde van onze Heer Jezus heb mogen ervaren en ontvangen. Hij is er altijd voor mij en ik wil niets liever dan mijn leven voort zetten met Hem en dat ik officieel Zijn dochter mag zijn. Ik wil het uitroepen zoals Hij mij naar zich toe riep toen het nodig was. Ik wil liefde terug kunnen geven zoveel liefde als dat Hij mij ook geeft.

Joke van de Beek

Ik wil mij laten dopen omdat ik Jezus hierin graag wil volgen. Ik ben toe aan een volgende stap, waar ik nieuw geloof voor nodig heb.

Margreet Koelewijn

Een nieuw begin! De doop is voor mij, doen wat Jezus deed. Jezus navolgen en doen wat in de bijbel staat. Waarom twijfel je nog? Sta op en laat je dopen (handelingen 22:16). Door mijn doop wil ik publiekelijk en in de Hemelse gewesten laten zien dat ik bij Jezus hoor. Samen met Hem sterven, begraven en weer opstaan uit het watergraf in een nieuw leven (romeinen 6: 3 en 4).

Margriet van Diermen

“Geloof en laat je dopen”. Duidelijker kan God het niet zeggen. Na veel strubbelingen geef ik eindelijk gehoor aan deze opdracht. Als volgeling van Jezus wil ik me laten dopen en ook Zijn discipel zijn. God is zo goed. Ik geloof dat Jezus mijn verlosser, mijn broer en mijn vriend is, maar ook tegelijk God is. Ik geloof dat Hij mij heeft verlost van al het kwaad dat ik ooit gedaan heb en ook van wat ik ooit nog zal doen.