Doopgetuigenissen doopdienst 19 mei 2019

De dopelingen zijn als volgt verdeeld over de diensten:

9:30 uur 11:45 uur
Anna Hop Heidi Koelewijn
Cedric de Graaf Helga Koelewijn
Gielke van Twillert Henry Heinen
Marrie Duijst Hilbrand ter Haar
Theresia Ruizendaal Jeanny de Jong
Walter en Janita van de Groep Nathalie Muijs
  Wilma Ruizendaal
   
   
   

 

 


Anna Hop

Waarom wil ik me laten dopen? Eigenlijk is het antwoord op die vraag heel simpel: ik wil Jezus volgen.

Henry Heinen

Ik wil gedoopt worden om Jezus te laten zien dat ik voor Hem en de kant van de overwinning kies.

Helga Koelewijn

Op grond van de Bijbel wil ik mij door onderdompeling laten dopen en daardoor een nieuw gereinigd leven beginnen om Gods wil te voltooien.

Nathalie Muijs

“Nu, wat aarzelt u nog? Sta op en laat u dopen. Laat uw zonden afwassen en roep daarbij de Here aan.” (Hand. 22: 16).

Walter en Janita van de Groep

We willen gedoopt worden om Jezus te volgen en we willen het mooiste cadeau uitpakken. Wij zijn het waard om op te staan en te gaan schitteren... net als jij!

Wilma Ruizendaal

Ik wil graag gedoopt worden om een gebaar naar God te maken. Ik wil antwoord geven op Zijn vraag om Hem te volgen, in alles wat ik doe.

Hilbrand ter Haar

Het is voor mij een opdracht vanuit de bijbel naar God toe!

Marrie Duijst

Ik wil niets liever dan dat Jezus de eerste plaats in mijn leven heeft en dat ik Hem gehoorzaam ben. En daar is de doop op geloof in Jezus het bewijs van.

Heidi Koelewijn

God heeft mij laten zien dat ik samen met Hem door het water mag gaan en daardoor mijn oude leven echt achter mij mag laten, om met Hem op te staan in een heel nieuw leven.

Theresia Ruizendaal

Ik wil mij laten dopen. Heer, ik sta klaar, ik wil u gehoorzaam zijn, ik hou zo veel van U.

Jeanny de Jong

Een tijdje terug werd ik tijdens een dienst aangeraakt door God toen we het lied ‘This is the air I breathe’ zongen. Bij de woorden ‘And I, I’m desperate for You and I’m lost without You’ was het alsof God zelf zei: ‘Jeanny, geef je maar over, het is goed, nu mag je echt voor Mij kiezen’.

Cedric de Graaf

Ik kan en wil niets anders dan mijn oude leven in het water begraven en opstaan met Jezus Christus!

Gielke van Twillert

Ik zie elke dag dat God bij mij is. Door ons gezin, muziek, de natuur en door mensen die God op mijn pad brengt. God laat mij steeds meer zien wat Zijn plan met mijn leven is.