Doopgetuigenissen 3 juli 2022

De dopelingen zijn alsvolgt ingedeeld: 

09.45 uur 11.45 uur
Daphne Grootkarzijn - van Welbergen Anna Vis
Menga van der Kaaden  Jouke Vink
Inge Huizenga  Willem ter Maten
Fred van Dijk  Esther van der Wal
  Rob de Boer 
   
   
 

Wil je een dopeling een kaartje sturen? Zoek diegene op via de Mozaiekapp of klik hier om zijn/haar adres te vinden. (alleen delen van Mozaiek033 zijn geregistreerd)

Willem ter Maten

“Ik wil gedoopt worden omdat ik geloof dat Jezus ons de opdracht geeft je na je bekering te laten dopen. Ik weet nu dat het voor Hem genoeg is dat ik oprecht geloof en ik een leven met Jezus wil leiden en Hem wil volgen.”

Inge Huizenga

“Ik ervaar dat God de opdracht geeft mijzelf te laten dopen en ik kijk er ontzettend naar uit! Ik geloof dat Hij mij gemaakt heeft en ik wil in Hem opnieuw geboren worden.”

Jouke Vink

“Ik heb zoveel vertrouwen in Hem dat ik graag gedoopt wil worden omdat ik mijn oude leven achter wil laten in het water en op wil staan als een wedergeboren man van God!”

Anna Vis

“Ik wil mij laten dopen, omdat God er altijd is. Ik wil mijzelf geven aan God iets wat mijn geloof nog sterker en mooier maakt. Met deze doop laat ik het verleden achter mij en ga ik beginnen aan een nieuwe ik samen met God! Ik weet dat er geen angsten meer zijn voor mij en dat ik mag bouwen op hem! Ik ben zo geliefd door hem! Zijn liefde is onvoorwaardelijk, voor iedereen! Niet om wat wij gedaan hebben, maar om wat hij voor ons gedaan heeft!”

Esther van der Wal

“Ik ben God heel erg dankbaar voor alles wat hij in mijn leven heeft gegeven en gaat geven en daarom wil ik mijn hart en ziel helemaal in overgave aan Hem teruggeven’’

Daphne Grootkarzijn - van Welbergen

“Door de doop wil ik mijn geloof inzegenen. Ik wil mijn oude leven achter mij laten en opnieuw opstaan met de Heer.”

Rob de Boer

“Ik wil mijn keuze voor God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest openbaar uitspreken, zodat mijn liefde voor God de drie-eenheid in de Hemelse gewesten wordt gehoord. Ik bekeer mij tot Jezus mijn Verlosser. Ik wil mijn zonden en oude lichaam afleggen in het watergraf van de doop en wedergeboren worden in Christus. Als een geliefd kind van God en zijn erfgenaam. Ik wil met mijn doop de Heilige Geest ontvangen en mijn leven laten leiden door de Heilige Geest, in Gods woord en Gods Liefde.”

Menga van der Kaaden

“Ik wil gedoopt worden omdat ik het niet op eigen kracht kan. Ik heb de kracht van God nodig!”