Tips om te praten met God

Om je op weg te helpen kan het helpen om een handvat of kapstok te hebben. Hieronder vind je er een aantal creatieve gebedsvormen. Probeer ze eens uit. Neem er de tijd voor. Bid niet alleen zacht, in jezelf, maar probeer ook eens hardop te bidden. Wees ook stil. Bouw bewust stilte in. God praat ook met jou, weet je nog? Schrijf na die stilte eens op waar je gedachten naartoe gingen. Wat je ‘hoorde’.

Een ander hulpmiddel zijn de dagelijkse boodschappen die je via ons leesplan op YouVersion kunt ontvangen. Bijbelteksten, liedjes, stukjes tekst. Het zijn allemaal handvatten die jou op weg helpen in je gesprek met God. Probeer al die hulpmiddelen eens uit en laat je verrassen.

Gebedsmuur

Je hebt net een lied gehoord en een Bijbeltekst gelezen die vandaag het thema van ons gebed bepaalt

Wees een moment stil en denk aan wat je vooral geraakt heeft. Een zin uit het lied, woorden van de Bijbeltekst of iets in de overdenking.

Schrijf het op en bid hiervoor.
Deel als je wilt je gedachten en gebed met ons via de online gebedsmuur die je kunt hier vinden.

Sorry zeggen

Lees Johannes 16:8. De Geest overtuigt ons van zonde, gerechtigheid en oordeel.

Wees stil en nodig de Heilige Geest uit gebieden in je leven aan te wijzen waar zonde is. Waar moet je aan denken? Durf je sorry te zeggen tegen God voor deze dingen? Geloof dat de Heilige Geest je deze dingen duidelijk maakt zodat je een leven in volheid mag gaan leven.

Mijn stad in kaart

Lees Jesaja 61:1-4.

In Lukas 4 verwijst Jezus naar een deel hiervan uit Jesaja en zegt: “Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.”(vers 21)

Open hier Google Maps en zoek jouw stad of dorp op. Scan de verschillende buurten en locaties.

Vraag God:
Wat is emotioneel, geestelijk of fysiek vervallen in mijn stad en wat moet herbouwd worden? Waar is hoop, vrijheid en herstel nodig? Wat is goed nieuws voor mijn stad?

Bid voor de dingen waar je aan moet denken.

Dank God voor de concrete uitingen van goed nieuws die je herkent in jouw stad.

Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen, De lang verlaten streken weer bevolken; Ze herstellen de vervallen steden, Verlaten sinds mensenheugenis. Jesaja 61:4 

Aan tafel

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Psalm 23:5

Ga je in op de uitnodiging van God?

Ga aan een tafel zitten.
Schrijf een brief aan God met jouw verlangens voor dit seizoen in je leven. Ga in gesprek met God hierover.
Laat je door Hem inspireren. 

Spiegelbeeld

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd,
Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?
U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie,
Hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd.

Psalm 8:4-7

Kijk in de spiegel.
Wat denkt God over jou?
Vraag God om tot jou persoonlijk te spreken.

Jou is veel toevertrouwd; ‘alles aan zijn voeten gelegd’...
Op welke manier mag jij op jouw positie zorgdragen voor het werk van Gods handen?

Lost and found

Lees Lucas 15:11-32
Klik hier om het schilderij Terugkeer van de Verloren Zoon van Rembrandt te bekijken.

Zorgen en vreugde. Verloren en gevonden.

Volgend een recent onderzoek een op de drie Nederlanders houdt zich sinds coronacrisis meer bezig met zingeving.

Bid voor deze zoekers dat ze de weg naar God zullen vinden.

Bid voor diegene die je persoonlijk kent.

Pak een touw, lint, elastiek of armband. Bind deze om je pols. Bid concreet voor de persoon die je kent. Houd het bandje ter herinnering om je pols deze week en blijf voor diegene bidden.

“Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.” Lucas 15:32

Buiten

Wie daar buiten heeft hard gebed nodig?
Schrijf hun namen op een post-it en plak het op het raam. Bid voor hen.

Stort je hart uit

In God is mijn heil en mijn eer;
mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.
Vertrouw op Hem te allen tijde, volk;
Stort uw hart uit voor Zijn aangezicht.
God is voor ons een toevlucht.

Psalm 62:8-9

Word 5 minuten stil. 
Wat voel je?
Wat denk je?
Wat leeft er in jouw hart?
- Dankbaarheid – zorgen – vreugde – boosheid – vragen – vrede - ?

Stort dat uit bij God.
Voel je vrij om dat op jouw persoonlijke manier te doen.
Maak gebruik van muziek, verbeeld je dat Jezus naast je zit, schrijf een brief, wees stil, schilder of gebruik andere vormen om jezelf te uiten.
Hoe reageert Hij? Welke vragen stelt Hij jou?

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Filippenzen 4:6-7

Let’s celebrate

Ik wil u loven, HEER, met heel mijn hart, vertellen van uw wonderdaden.
Psalm 9:2

Benodigdheden: 

  • Een ballon 
  • Een viltstift 

Vertel elkaar van de wonderdaden van God en loof Hem, geef Hem de eer.

Pak een ballon.
Bedenk wat God voor jou gedaan heeft, klein of groot. Schrijf het op de ballon.
Hang de ballon op en dank God.